ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ / THΛ: +357-22374071 / +357 99689127

About Us

 Η εταιρεία Lucidway Enterprises ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στον τομέα των φωτοβολταικών συστημάτων των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσίων και οικιακών αυτοματισμών. Η πρωτοπορία και η τεχνολογική καινοτομία αποτελούν τη βάση της φιλοσοφίας πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της Lucidway Enterprises. Παρέχει υψηλής και άριστης ποιότητας, ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες σε όλη την Κύπρο. Η Lucidway Enterprises αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων: μελέτη και εργονομικός σχεδιασμός, προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές στον κόσμο, κατασκευή- ανεξαρτήτως μεγέθους- φωτοβολταικών πάρκων συνδεδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο, συντήρηση φωτοβολταικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, δραστηροποιείται στην εμπορεία φωτοβολταικών πλαισίων και αντιστροφέων ηλιακής ενέργειας, καθώς και του συνόλου του τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη δημιουργία μιας φωτοβολταικής εγκατάστασης.
Η Εταιρεία Lucidway Enterprises διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη φωτοβολταική τεχνολογία. Στρατηγική της προτεραιότητα είναι η εφαρμογή βέλτιστων λύσεων και τεχνολογίας αιχμής, στα φωτοβολταικά συστήματα που εγκαθιστά, με σκοπό το μικρότερο δυνατό επενδυτικό κόστος σε συνάρτηση με τη μεγιστοποίηση της απόδοσης μιας φωτοβολταικής μονάδας. Έχοντας υλοποιήσει πλήθος διασυνδεδεμένων συστημάτων διασφαλίζει υψηλή ποιότητα σε κάθε εφαρμογή από την αρχική σχεδίαση ως τη σύνδεση. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας και η εμπειρία μας, εγγυάται άριστα αποτελέσματα ανταποκρινόμενη σε όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιομορφίες της κάθε επένδυσης.